10 Nisan 2017
FİRMALARA ELEKTRONİK BELGE YÖNETİM SİSTEMİ UYARISI

FİRMALARA ELEKTRONİK BELGE YÖNETİM SİSTEMİ UYARISI

Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı merkez ve taşra teşkilatının tüm resmi yazışmalarını elektronik ortamda yapabilmeleri amacıyla Elektronik Belge Yönetim Sistemi (EBYS) yazılımının kullanılmasına başlandığını açıkladı.

Konuyla ilgili yapılan açıklama şöyle; Bakanlığın Gıda ve Kontrol Genel Müdürlüğü’nden ifade edildiği üzere; Anonim, Limited ve sermayesi paylara bölünmüş Komandit şirketlere, elektronik yolla tebligat yapılması zorunludur. Odanıza bağlı ilgili firmaların konu hakkında bilgilendirilmeleri, bu firmaların Kayıtlı Elektronik Posta Sistemine (KEP) geçmelerinin sağlanması istenmektedir.